UPUP WEAR E-poe kasutustingimused

1. Üldtingimused

1.1.Need tingimused kehtivad õigussuhetele, mis tekivad www.upup.ee lehe kasutaja s.h. UPUP WEAR tootede ostja (edaspidi Klient) ja internetia adressil www.upup.ee asuva ostukeskkonna (edaspidi E-pood) omaniku Upup service OÜ (edaspidi Müüja) vahel seoses E-poest Toodete ostmisega. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad E-poest Toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. Müüja võib muuta e-poe kasutustingimusi ja toodete ning teenuste hindasid. Müüja annab muudatustest teada internetileheküljel www.upup.ee. Tehingule rakendatakse tehingu toimumise hetkel kehtivaid tingimusi ja hindu.

1.4. Müüja andmed:

Upup service OÜ

Narva mnt. 16-30, 10124, Tallinn, Harjumaa, Eesti

Reg. nr. 10928358

Telefon +372 53492768

Email: info@upup.ee

1.5. Kõik www.upup.ee lehel olevad fotod ja tekstid on kaitstud autoriõigustega, mis kuuluvad Upup service OÜ-le. Lehel oleva materjali omavoliline kopeerimine ja kasutamine on keelatud.

2. Hinnad

2.1. Kõik E-poes kuvatavad hinnad on esitatud eurodes ja ei sisalda käibemaksu (Upup service OÜ firma ei ole käibemaksukohuslane).

2.2 Toodete hinnale lisandub kohaletoimetamise tasu vastavalt kliendi poolt tellimuse vormistamise käigus valitud tarneviisile. Kohaletoimetamise viis valitakse ja tarnetasu arvutatakse korvis.

3. Tooted

3.1. E-poes kuvatavad Tooted on reeglina laos/müüja kauplustes olemas. Nimetatud Toodete saadavust ei tagata, kuna see võib olla ekslik seoses võimalike tehniliste probleemidega programmides.

3.2. Juhul, kui Klient esitab tellimuse, kuid ilmneb, et antud Toode Müüjal puudub, ei ole E-poel võimalik antud tellimust täita. Antud juhul tagastatakse Kliendile kogu ostusumma kohe peale toote puudumise selgumist.

3.3. E-poes kuvatavad fotod Toodetest on illustratiivse tähendusega ning võivad vähesel määral tahtmatult erineda Toote tegelikust väljanägemisest.

4. Ostu sooritamine

4.1. Klient valib E-poes välja soovitud Toote ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Lisa ostukorvi”.

4.2 Korvis olevaid koguseid võib muuta ja tooteid võib korvist välja viia kuni toodete eest tasumiseni.

4.3. Tellimuse vormistamiseks tuleb Kliendil liikuda Ostukorvi lehele: menüüribal ostukorvi valikus  klikkida nupul „Edasi maksma“, misjärel suunatakse Klient tellimuse vormistamise lehele.

4.4. Pärast nõutud andmete sisestamist  ja andmete õigsuse kontrollimist kinnitab Klient tellimuse klikkides „Kinnitan&maksan“. Peale antud tegevust on tellimus kinnitatud ja müüjale edastatud.

4.5. Klient tasub Toote eest koheselt internetipanga ülekanne, krediitkaardi või PayPal-iga.

4.6. Pärast Toote eest tasumist saadab E-pood Kliendile tellimuse.

4.7. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.

4.8. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

4.9. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tekib kahtlus Müüjale esitatud andmete õigsuses ja headele tavadele mittevastava käitumise puhul.

5. Makseviisid

5.1. Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda panga ülekanne, krediitkaardi või PayPal-iga.

5.2. Panga ülekanne makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda teie panga turvalises maksekeskkonnas. Krediitkaardi ja PayPal puhul makse teostamine toimub turvalises online maksmiste aknas.

5.3. Müüjal puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

5.4. Pärast tellimuse vormistamist ja makse tegemist saadetakse kliendile e-posti teel kinnitus ja arve.

6. Tarnetingimused

6.1. E-pood tarnib tooteid enamasti kõigisse maailma riikidesse.

6.2 Toode saadetakse Kliendile Omniva või SmartPOSTI lähima märgitud tellimusel aadressile pakiautomaadile.

6.3 Tooted tarnitakse kliendile registreeritud pakettteenusena, mida pakub Omniva (AS Eesti Post), DPD, UPS kullerteenus, Tavapost või muud sarnased tarne teenusepakkujad.

6.4. Toode jõuab Eesti Kliendini 3-5 tööpäeva jooksul arvates tellimuse kinnituse saatmisest Kliendi e-posti aadressile. Rahvusvahelise tarne juhul umbes 30 päeva perioodi jooksul.

Toote kohalejõudmisest pakiautomaati teavitatakse Klienti SMS teate ja e-mailiga,  mis sisaldab uksekoodi ja pakiautomaadi asukohta, Toodet hoitakse pakiautomaadis 7 kalendripäeva. Pärast nimetatud tähtaja lõppu saadetakse Toode tagasi E-poele. Juhul kui Klient ei lähe Tootele järgi eelmainitud tähtaja jooksul, on Klient kohustatud hüvitama korduva saatmisega seotud kulud.

6.5. Rahvusvahelise tarne juhul Toode jõuab Kliendini umbes 30 päeva jooksul. Toote kliendile saabumine sõltub postiteenusest.

6.6. Klient on kohustatud säilitama  punktis 6.2. nimetatud SMS teate kuni 14-päevase tagastusperioodi lõpuni.

6.7. Tasuta kauba saamine Tallinnas (on vaja eelnevalt kokku leppida täpne aeg).

Aja kokkuleppimiseks palun helistada: +372 53492768 / E-R 10:00 – 18:00

7. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. Müüja ja klient vastutavad teineteise ees käesolevate Kasutustingimuste rikkumisega tekitatud otsese varalise kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel, korras ja ulatuses.

7.2. Kohustuse rikkumine on vabandatav, kui Pool rikkus kohustust vääramatu jõu tõttu. Vääramatu jõud on asjaolu, mida Pool ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks.

7.3. Müüja ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kasutajale kättetoimetamise aegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate Kasutustingimuste raames.

7.4. Müüja ei kompenseeri Kasutajale mis tahes kaudset kahju, s.h saamata jäänud tulu.

7.5 Müüja ei vastuta mis tahes kahju eest, mis tekib Kasutajale tulenevalt asjaolust, et müüja on kasutanud õigust Müügilepingust taganeda.

8. Kasutaja õigused, kohustused ning kinnitused

8. Kasutajal on õigus:

8.1.1. Nõuda müüjalt pärast Müügilepingu sõlmimist ja ostuhinna tasumist arve esitamist;

8.1.2. Postitada Kodulehele kommentaare, Kauba või Teenuse arvustusi, fotosid jms ning esitada Müüjale küsimusi, ideid ja ettepanekuid Kodulehe kasutajasõbralikumaks muutmiseks, juhul kui see pole ähvardav, ei riiva kolmandate isikute õigusi, autoriõigusi ega pole vastuolus hea tava, seaduse või kohtupraktikaga. Müüjal on õigus eeltooduga vastuolus olevad kommentaarid või postitused kõrvaldada;

8.1.3. Esitada Müüjale pretensioone Müüja tegevuse kohta, samuti esitada Müüjale pretensioone müügilepingu täitmise kohta.

8.2. Kasutaja kohustub:

8.2.1. Esitama Kodulehe kasutajaks registreerumisel täielikult tõeseid isikuandmeid, sh registreeruma oma õige ja täieliku nime all ning kasutama kehtivat e-posti aadressi;

8.2.2. Hoidma saladuses kolmandate isikute eest www.upup.ee lehel registreeritud kasutajakonto kasutajatunnust ja salasõna ning müügilepingut;

8.2.3. Vastutama täielikult kõikide tegevuste eest, mis on toimetatud tema kasutajakonto alt või tema elu- või asukohas asutavalt IP-aadressilt;

8.2.4. Mitte kasutama www.upup.ee lehe ebaseaduslikuks või headele kommetele mittevastavaks tegevuseks (sh teise isiku identiteedi ebaseaduslikuks kasutamiseks);

8.2.5. Viivitamata e-posti teel informeerima Müüjat kõikidest andmetest ja asjaoludest, mis on muutunud, võrreldes Kodulehe kasutajaks registreerumisel esitatutega;

8.2.6. Koheselt e-posti teel informeerima Müüjat www.upup.ee lehe kasutamiseks fikseeritud salasõna ja/või kasutajatunnuse ning Müüja poolt saadetud müügilepingu kaotamisest või sattumisest kolmandate isikute valdusse.

8.2.7. Mitte lubama sooritada www.upup.ee lehel oma identiteedi alt tehinguid alaealistel ja muudel isikutel, kellel on vastavalt õigusaktidele keelatud või piiratud tehingute või teatud liiki tehingute tegemine.

8.3. Kasutaja kinnitab, et ta:

8.3.1. On õigus- ja teovõimeline isik, kellel on õigus teha www.upup.ee lehel võimaldatud tehinguid;

8.3.2. On teadlik, et sõlmib müügilepingu Müüjaga ja Müüja vastutab müügilepingu täitmise eest;

8.3.3. On teadlik, et tellimuse esitamine toob kaasa siduva müügilepingu;

8.3.4. On teadlik, et Kasutustingimustega nõustumisel ei ole Klient ja Müüja tahe suunatud muude õigussuhete tekitamisele kui sellele, mis on Kasutustingimustes selgesõnaliselt kirjas;

8.3.5. On teadlik ja nõustub sellega, et Müüjal on õigus teostada Kliendi isikuandmete töötlemist vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele, käesolevatele Kasutustingimustele ning Müüja “Privaatsus- ja Andmekaitsetingimustele”;

8.3.6. On teadlik ja nõustub, et tal ei ole ühelgi juhul õigus nõuda Müüjalt juures deponeeritud summalt intressi;

8.3.7. On teadlik ja nõustub, et Kasutustingimuste aktsepteerimisega annab ta Müüjale nõusoleku saata endale kommertsteadaandeid, uudiskirju, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi. Kliendil on õigus teadaannete saamisest igal ajal loobuda. See ei muuda tühiseks Kasutustingimustega nõustumist;

8.3.8. Saab täielikult ja raskusteta aru kõikidest Kasutustingimustes sisalduvatest tingimustest ning mõistab täielikult, et www.upup.ee lehe kasutamisega võivad tema jaoks kaasneda õiguslikult siduvad kohustused.

8.4. Alla 18-aastane Kasutaja kinnitab, et ta kasutab www.upup.ee lehe koos vanematega või täiskasvanud hooldaja juuresolekul.

9. Müüja õigused ja kohustused

9.1. Müüjal on õigus:

9.1.1. Katkestada Müügilepingu sõlmimine ja/või eemaldada/blokeerida Kliendi www.upup.ee online Kliendi seltskonnast, kui Müüja kahtlustab, et teenuse kasutamisel toimitakse ebaausalt või Kasutustingimuste vastaselt;

9.1.2. Võtta sellest eraldi ette teatamata ükskõik millal www.upup.ee leht maha või selle toimimine peatada;

9.1.3. Jälgida www.upup.ee lehel toimuvat tegevust, sh jälgida Kliendi poolt www.upup.ee lehe kasutamist kooskõlas “Privaatsus- ja Andmekaitsetingimustega”;

9.1.4. Omal valikul, kas piirata või tühistada põhjusi esitamata Kliendi www.upup.ee lehe kasutamisõigus, sh muuta ja eemaldada lehel Kliendi poolt avaldatud informatsiooni või sulgeda kasutaja kasutajakonto ja mitte võimaldada tal uuesti registreeruda juhul, kui Klient:
– Riikub Kasutustingimusi või nendest tulenevaid Kliendi kohustusi;
– On esitanud www.upup.ee lehel kasutajaks registreerumisel või selle kasutamisel informatsiooni, mis on ebaõige, eksitav ja/või ebatäpne;
– Teadlikult ja tahtlikult levitab www.upup.ee lehel  vale informatsiooni, solvab ükskõik missugusel viisil teisi isikuid, käitub vääritult või kahjustab muud moodi www.upup.ee lehe kasutajaid;
– Käitub muud moodi vastuolus Kasutustingimuste, heade kommete või kehtivate õigusaktidega;

9.1.5. Saata Klientidele kommertsteadaandeid, pakkumisi ja muid teadaandeid ning küsitlusi.

9.2. Müüja ei vastuta ühelgi juhul:

9.2.1. Kolmandate isikute poolt www.upup.ee lehel avaldatud kuulutuste, foorumis avaldatud kommentaaride ja muu avaldatud informatsiooni eest, välja arvatud õigusktidest tulenev vältimatu vastutus;

9.2.2. Müüja ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis mõjutavad tehnikat või põhjustavad olukorra, kus rahaülekanne või kaardimakse võib ebaõnnestuda. Kui rahaülekande või kaardimaksega seoses tekib probleeme, on Kliendil kohustatud teatama neist viivitamatult Müüja klienditeenindusele;

9.2.3. Kliendile tekkinud kahju eest, mis on põhjustatud Kliendi www.upup.ee lehe salasõna ja kasutajatunnuse ja/või Müüja juures summa deponeerimisel temale teatavaks tehtud Müügilepingu numbri ja sisu kolmandate isikute poolt kasutamisest.